Norveška počela gašenje FM signala

Posted on by admin

Norveška je danas počela proces gašenja analognih radio stanica i time postala prva država na svetu koja će postepeno ukinuti tehnologiju modulacije radio frekvencije (FM – UKT) za nacionalne i neke regionalne radio-emitere.

FM signal je ugašen u regionu Artik-Nordland, a nastaviće se postepeno prebacivanje signala radija na standard digitalnog audio emitovanja, DAB.

U javnoj biblioteci u Bodu, na severu Norveške, uz zvuke doboša i odbrojavanje publike, prebacivanje sa FM na DAB izvela je – povlačenjem poluge – slušateljka Berit Polina Olderskog (Bertih Pauline Olderskog), koja bila verna FM-u više od 70 godina.

Prisutni norveški i evropski zvaničnici ocenilu su da je taj dogadjaj, prenošen na internetu, “istorijski trenutak” koji pokazuje da se mediji “mogu obnoviti za moderan svet”.

Odluku o procesu gašenja koje bi trebalo da se završi do 13. decembra, Parlament je doneo još u maju 2011.godine.

Ono će biti primenjeno samo na nacionalne i pojedine regionalne radio-stanice, dok će većina lokalnih radio-stanica nastaviti da emituje FM program.

Vlada je ocenila da je FM radio-mreža veoma skupa za održavanje zbog topografije Norveške – dubokih fjordova, visokih planina i rasutih naselja.

Po zvaničnim podacima, ušteda će iznositi 200 miliona kruna (22,2 miliona evra).

(Beta)

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

  1. lala4ever 12. January 2017. at 3:27 PM - Reply

    Digitalni radio format DAB (prve generacije) je generalno lošijeg kvaliteta zvuka čak i od FM, naročito ako je protok manji od 192 kbps (podseća na loš MP3), zato je odbačen u većini zemalja EU.

    Trenutno je aktuelan DAB+ (koristi HE-AAC v2 audio codec, umesto MP2) kod kojeg je kvalitet zvuka bezmalo ravan CD-u već na 56 kbps.

Leave A Response