NUNS podneo krivičnu prijavu protiv članova Saveta REM-a

"Članovi Saveta REM-a su u uračunljivom stanju očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda osnovnih ljudskih prava."

24. May 2017

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) podnelo je danas Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zato što to regulatorno telo nije nadziralo rad elektronskih medija tokom kampanje za predsedničke izbore u Srbiji.

U saopštenju NUNS je naveo da je podneo krivičnu prijavu protiv zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrovića i članova Saveta REM-a Miloša Rajkovića, Slobodana Veljkovića, Božidara Nikolića, Olivere Zekić, Aleksandre Janković, Gorana Pekovića, Đorđa Vozarevića i Radoja Kujovića zbog sumnje da su počinili krivično delo “nesavestan rad u službi”.

NUNS je u prijavi naveo da postoji osnovana sumnja da su članovi Saveta REM-a “u uračunljivom stanju očigledno nesavesno postupali u vršenju službe, iako su bili svesni da usled toga može nastupiti teška povreda osnovnih ljudskih prava” zagarantovanih Ustavom, zakopnima i pravilnicima.

U prijavi se navodi da su postupanjem članova Saveta REM-a teško povređena prava svih građana Srbije, kandidata koji su učestvovali u izboru za predsednika Srbije, a da je naročito teško povređeno pravo i interes javnosti da bude blagovremeno, istinito i potpuno informisana o svim pitanjima od javnog značaja, jer sve informacije koje utiču na izbor predsednika Srbije predstavljaju pitanja od javnog značaja.

NUNS je ukazao da su građani i aktivni učesnici izbornog procesa od 16. marta do 5. aprila 2017, “uvidevši da Savet REM-a grubo zanemaruju svoje dužnosti i nesavesno postupa u vršenju svoje službe” tom telu podneli 35 prijava, od kojih se “najveći broj odnosio na situaciju da su pružaoci medijskih usluga davali prednost kandidatu Aleksandru Vučiću, a da su drugi kandidati bili diskriminisani ili, čak, omalovažavani”.

Dodaje se da je Savet REM-a “održao samo nekoliko ‘telefonskih sednica’, ali ne da bi hitno odlučio o prijavama građana zbog nesavesnog rada i pružanja medijskih usluga već da bi odlučivao o mogućnosti ili nemogućnosti emitovanja spotova određenih kandidata”.

NUNS je ocenio da je nesavesno postupanje u vršenju službe “više nego očigledno”, jer Savet REM-a nije razmatrao nijednu prijavu, nije doneo niti jednu odluku i nije izrekao niti jednu meru za vreme trajanja predizborne kampanje za izbora za predsednika Srbije, kao ni neposredno posle održavanja izbora.

(Beta)