Poziv na diskusiju “Reaguj na diskriminaciju!” u Valjevu

Posted on by admin

U skladu sa potrebom prepoznatom od strane Vlade Republike Srbije da se na lokalnom nivou poboljša stanje u pogledu postojeće diskriminacije žena i dece, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, u okviru projekta „Praćenje preporuka Univerzalne periodične revizije (UPR) – zaštita žena i dece od diskriminacije“, organizuje diskusiju „Reaguj na diskriminaciju!“ sa predstavnicima lokalne samouprave u Valjevu.

Diskusija će se održati 16. juna 2017. godine u maloj sali Skupštine grada Valjeva sa početkom u 10h, te Vas ovom prilikom pozivamo da uzmete učešće.

U pet gradova Srbije – Valjevu, Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu se uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije organizuju diskusije sa zaposlenima u lokalnoj samoupravi. Cilj ovih diskusija je da se zajednički dođe do jasne slike o stanju diskriminacije žena i dece u Srbiji i na lokalu, kao i da se osnaže predstavnici lokalnih vlasti da unaprede sopstvene mehanizme prevencije i zaštite. Istovremeno će se prisutnima približiti mogućnost saradnje sa relevantnim republičkim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

Komitet pravnika za ljudska prava i eksperti iz oblasti diskriminacije približiće sliku koja trenutno postoji o stanju u Srbiji, praktične primere i načine prevencije i zaštite od diskriminacije žena i dece.

U prilogu možete pronaći agendu za diskusiju, a učešće predstavnika Vaše institucije možete prijaviti na marija.stijepovic@yucom.org.rs do četvrtka 15. juna 2017. godine, ne kasnije od 15 časova.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na +381 11 3344235.

Preuzmite poziv i agendu

Leave A Response