NDNV Portali
Close

Mediji koji su na dva kon­kursa koja je 2017. godine ras­pisala opština Bečej i na kojima je raspodeljeno ukupno 6 milio­na dinara, do 15. januara...

Obaveštavamo vas da su otvorene prijave za Balkansku stipendiju za novinarsku izuzetnost 2018. Deset novinara će dobiti novčanu i profesionalnu podršku...

Kao organizacija koja ima zakonsko pravo da predlaže članove stručnih komisija za vrednovanje medijskih projekata, Nezavisno društvo novinara Vojvodine...