Istraživanje: REM-u da se daju dodatna ovlašćenja za izricanje kazni

"Razjasniti nadležnosti REM-a u vezi s praćenjem izbornih kampanja"

07. Aug 2018

Regulatornom telu za elektronske medije (REM) moraju se dati dodatna ovlašćenja za izricanje finansijskih kazni, zaključak je istraživanja “Nezavisnost i rad Regulatornog tela za elektronske medije u Srbiji”.

To istraživanje među preporukama sadrži i da je “neophodno razjasniti ulogu REM-a u odnosu na praćenje izbornih kampanja”, a voditeljka istraživanja Kristin Irion rekla je za Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) da je neophodno razjasniti nadležnosti REM-a u vezi s praćenjem izbornih kampanja.

“Po našem mišljenju, najbolje bi bilo dobiti pravno tumačenje o ulozi ovog tela tokom izbornih kampanji. Prekršajna prijava protiv Saveta REM-a, iako na početku konfliktna, može se smatrati važnim korakom u procesu razjašnjavanja nadležnosti REM-a u oblasti monitoringa izbora”, rekla je Kristin Irion.

Upitana da li je REM preduzeo neke aktivnosti povodom preporuka, ona je rekla da su dobili informacije da je Savet REM-a razmatrao studiju na svom poslednjem sastanku, 5. juna.

“Nismo dobili nikakve povratne informacije, ali se nadamo da će REM dobro iskoristiti nalaze i preporuke studije kako bi poboljšao svoju celokupnu situaciju i odbranio se od spoljnih uticaja“, navela je Kristin Irion.

Studija, koja je završena u oktobru 2017. godine, bavi se nezavisnom procenom rada REM-a. Naručilac studije je Savet Evrope na zahtev REM-a, u okviru projekta “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)”.

(Beta)