Milićević: Kopernikus vredi 37,5 miliona evra, a ne 200, koliko ga je platio Telekom

"Ekonomski rezon ove transakcije ne postoji“

13. Nov 2018

Akvizicija kablovskog provajdera Kopernikus od strane nacionalne telekomunikacione kompanije Telekom za blizu 200 miliona evra izazvala je buru u javnosti, ne zbog same kupovine s obzirom da je Telekom već najavio akvizicije kablovskih operatera, već zbog cene koja deluje prenaduvano, a i okolnosti da je vlasnik 49 odsto Kopernikusa brat poverenika SNS-a u Nišu.

Na osnovu finansijskih izveštaja Kopernikusa, kretanja na tržištu telekomunikacionih usluga, kao i uporedne prakse u preuzimanju sličnih kompanija u svetu, analitičar Dragovan Milićević, bivši državni sekretar Ministarstva trgovine, izneo je procenu da je realna vrednost Kopernikusa oko 37,5 miliona evra.

Model procene vrednosti Kopernikusa se, prema rečima Milićevića, bazira na sličnom modelu definisanom od strane vodećeg svetskog stručnjaka u oblasti valuacije kompanija, Asvata Damodarana, profesora na njujorškom Stern fakultetu. Za procenu vrednosti kompanije uzima se stopa rasta tržišta proizvoda i usluga na kom posluje kompanija, stopa rizika poslovanja, troškovi kapitala, projektovana stopa rasta i drugi pokazatelji.

Prema Milićevićevoj analizi, srpsko tržište telekomunikacionih usluga u oblasti kablovske televizije i interneta je oligopolskog tipa na kome posluju tri velika sistema, SBB sa akviziranim kompanijama, Telekom i Kopernikus.

Prema podacima RATEL-a u Srbiji je prošle godine bilo 1,48 miliona pretplatnika fiksnog širopojasnog interneta i 1,7 miliona pretplatnika medijskih sadržaja i oni rastu stopom od oko tri odsto godišnje prethodnih godina. Ukupno tržište u ovoj oblasti bilo je vredno 264,7 miliona evra prošle godine. Potencijal za rast tržišta je odlučujući faktor rasta i kompanija, a to zavisi od raspoloživog dohotka građana, standarda stanovništva i broja korisnika.

„Nažalost, Srbija ne beleži pozitivne trendove ni kod jednog faktora. Naime, dohodak stagnira, broj stanovnika se smanjuje frapantnom brzinom od gotovo 90.000-100.000 godišnje jer se oko 50.000 iseli iz zemlje, a broj umrlih je u 2017. bio za gotovo 40.000 veći od broja rođenih. Smanjuje se i broj domaćinstava, što se vidi po broju priključaka fiksne telefonije“, objašnjava Milićević.

Prema očekivanim kretanjima gotovinskih tokova, odnosno zarađivačke sposobnosti preduzeća u narednih 10 godina, Milićević je utvrdio da je sadašnja vrednost Kopernikusa oko 4,5 milijardi dinara, odnosno 37,5 miliona evra.

„Jedna od metoda provere validnosti procene je i takozvani metod multiplikatora, odnos prosečnih racija vrednosti kompanije i određenih parametara poslovanja za uporedive kompanije (21 evropska kompanija po metodologiji Damodarana). Odnos vrednosti od 37,5 miliona evra prema visini prihoda od prodaje je 2,17, što je blizu odnosa reprezentativnih kompanija koji iznosi 2,21. Ako se u obzir uzima odnos vrednosti i EBITDA (operativne dobiti pre plaćanja poreza, kamata i amortizacije) za Kopernikus je 5,69 (ukoliko je vrednost 37,5 miliona evra), a za grupu sličnih kompanija 6,25. Ukoliko uzmemo u obzir treći pokazatelj, odnos vrednosti kompanije i poslovne dobiti (EBIT) za slične kompanije je 11,27, za Kopernikus 13,37. Ekonomski rezon ove transakcije ne postoji“, zaključuje Milićević.

(Danas)