Sem Fabrici, ambasador Evropske unije u Republici Srbiji: Koliko su nama potrebni mediji, toliko je medijima potrebna naša podrška

Koliko su nama potrebni mediji, toliko je medijima potrebna naša podrška

15. Sep 2020

Ne samo da mediji imaju važnu ulogu u demokratiji – oni su demokratija: i za društvo u celosti i za svakog od nas pojedinačno. Mediji pomažu u oslikavanju i oblikovanju društva i njegovih vrednosti i imaju ogroman uticaj na naš svakodnevni život. Zahvaljujući njima, a i zbog njih, mi znamo vremensku prognozu, rezultat našeg omiljenog sportskog tima, gde su zagušenja u saobraćaju, ali, što je još važnije, pomažu nam i omogućavaju da na osnovu informacija kreiramo mišljenje i donosimo važne odluke u životu.

Povrh toga, svi smo postali svedoci koliko su mediji važni sada tokom kovid krize, kada su javno zdravlje i zdravlje pojedinaca u riziku.

No, koliko svi mi zavisimo od njihovog rada, toliko i mediji zavise od nas, njihove publike, i od naše podrške.

U poslednjih deset godina medijski sektor širom sveta se suočava sa strašnim ekonomskim i tehnološkim izazovima koji su ih naterali na strukturne promene kako bi ispunili nove zahteve, formate, platforme i veoma raširene dezinformacije. Istovremeno svi očekujemo da mediji ispunjavaju svoju demokratsku funkciju – nezavisno i profesionalno informisanje.

Uz te ekonomske i tehnološke izazove ove godine se javila i pandemija, koja je pogodila gotovo svaku industriju i profesiju, pa i medije. Posledice pandemije su žestoke za mnoge medije: gubitak prihoda od prodaje i reklama, veći troškovi proizvodnje, dodatne teškoće u pristupu informacijama, da napomenem samo neke.

U Srbiji se ova već složena situacija javila povrh ekonomskih, društvenih, institucionalnih, zakonodavnih i bezbednosnih izazova, kako se navodi u Medijskoj strategiji koju je Vlada usvojila početkom godine nakon inkluzivnog i transparentnog procesa. Ekonomska stabilnost, pluralizam, bezbednost novinara, samoregulacija, vlasništvo u medijima i transparentnost, kao i jačanje institucionalnih kapaciteta, samo su neke od glavnih pitanja sa kojima se medijska zajednica trenutno suočava. EU se nada da će doći do odlučnog koraka da Strategija konačno pređe u fazu primene. To je u skladu sa podrškom koju je EU pružala u početnoj fazi i tokom izrade Strategije.

Upravo zbog ovih izazova, a imajući u vidu i urgentnu situaciju u kojoj su se mediji u Srbiji našli naročito zbog kovida, Evropska unija je odlučila da poveća svoju pomoć i pokrene nov program bespovratne pomoći za podršku medijima vredan 2,4 miliona evra, koji će se realizovati u naredne tri godine da pomogne medijima da prebrode ova teška vremena.

Cilj je da se obezbedi brz i fleksibilan mehanizam primene, i to kontinuirano, za različite vrste grantova, uključujući pomoć za operativne troškove, koji su ključni u vreme pandemijske krize.

Program će realizovati Evropski fond za demokratiju (EED), nezavisna i kredibilna organizacija Evropske unije i njenih zemalja članica zajedno. To je organizacija koja je u mogućnosti da u ime Tima Evrope pruži brzu, inovativnu i fleksibilnu podršku koja je sada potrebna medijskoj zajednici.

Pored već postojeće podrške EED-a medijima u Srbiji, ova dodatna sredstva su namenjena širokom spektru medijskih aktera, uključujući mlade novinare, zatim i ostale novinare i medijske kuće, kao i one koji koriste inovativne alate i medijski sadržaj.

Sredstva će biti dostupna:

  • Malim, start-ap i lokalnim medijskim inicijativima (uključujući digitalne) u Srbiji;
  • Većim, profesionalnim medijskim kućama u Srbiji koje su suočene sa posebnim izazovima zbog pandemije Kovida 19;
  • Novinari, pisci i influenseri, uključujući blogere i aktiviste društvenih mreža u Srbiji.
  • Aktivnosti u vezi sa medijima poput provere činjenica, praćenja nasilja nad medijima i novinarima, pravne pomoći novinarima i monitoringa medija koje realizuju organizacije u Srbiji.

Iako će selekciju u celosti obavljati EED, na osnovu njihovih već postojećih mehanizama, ovaj program bespovratne pomoći će se osvrnuti i na tendenciju nove Medijske strategije za jačanje uloge samoregulatornih tela među medijima.

Drago mi je da vidim da su mnogi mediji zainteresovani za ovu priliku i nadam se da će je mnogi od njih maksimalno iskoristiti za rešavanje trenutnih problema zbog kovida kao i dugoročnijih izazova medijskog okruženja koje se brzo menja.

Nj.E. Sem Fabrici, Ambasador Evropske unije u Republici Srbiji

 

Izvor: ASMEDI