You Are Browsing ‘Publikacije’ Category

U prilogu je izveštaj o informisanju na jezicima nacionalnih manjina u Srbiji, kojeg su eksperti Nezavisnog društva novinara Vojvodine izradili uz podršku međunarodne organizacije Civil Rights Defenders. U izveštaju možete čitati o informisanju na jezicima nacionalnih manjina u kontekstu pregovaračkog...

Na našoj internet stranici možete da preuzmete “Vodič za onlajn privatnost novinara“ (Online Privacy Guide for Journalists) koji je napisao...

Nezavisno društvo novinara Vojvodine, u saradnji sa Medijskim odeljenjem Misije OEBS-a u Srbiji, izradilo je vodič kroz medije civilnog društva, pokušavajući...

Priručnik pred Vama nastao je na inicijativu Koalicije novinarskih i medijskih udruženja koju čine Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje...

Publikacija “Bela knjiga konkursnog sufinansiranja javnog interesa u sferi javnog informisanja” sadrži analizu i druge rezultate jednogodišnjeg...

Sa željom da sumiramo i analiziramo efekte sprovođenja seta medijskih zakona, usvojenih u avgustu 2014. godine, u nekoliko navrata prolongirali smo završetak...

Publikacija “Evropa u Vojvodini” nastala je u okviru projekta Nezavisnog društva novinara Vojvodine „Pregled, analiza i predstavljanje realizovanih...

Publikacija “Društveni ugovor ili partijski namet – Stavovi političkih stranaka o ustavnim promenama”, autorke Branke Dragović Savić,...

Cilj monitoringa bio je da se iskažu i sagledaju glavne tendencije izveštavanja medija u Srbiji o temi decentralizacije, regionalizacije i položaja...

Izveštaj koji je pred vama, imao je za cilj da mapira glavne modele i mehanizme potrošnje lokalnih budžetskih sredstava na lokalne i regionalne štampane...