Apel za odbranu demokratije: Pandemija ugrožava slobode

26. Jun 2020

"Mnoge vlade širom sveta uvele vanredne mere koje ograničavaju ljudska prava i pojačavaju državni nadzor"

Saznaj više

Ni na nebu ni na zemlji

23. May 2004

Budućnost medija na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini nikad nije bila neizvesnija nego sada. Oni se danas nala…

Saznaj više

Između profesionalizma i folklorizma

05. Apr 2003

Mediji na jezicima manjina u Vojvodini dobili su svoj prostor uglavnom neposredno po završetku Drugog svjetskog rata…

Saznaj više