Pristupnica – Kako postati član Nezavisnog društva novinara Vojvodine

ndnv_logo_velikiPotrebno je popuniti pristupnicu i saglasnost i doneti ih u NDNV (Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad) zajedno sa dve fotografije i preporuke dva člana/članice društva. Neophodno je da ste honorarno ili stalno zaposleni u medijima kao novinar/ka, fotoreporter/ka, snimatelj/ka, režiser/ka, tonski snimatelj/ka, veb administrator/ka, producent/kinja, sekretar/ka redakcije, daktilograf/kinja, stenograf/kinja…

Komisija za prijem novih članova zaseda jednom mesečno. Primljeni članovi biće telefonom obavešteni o odluci Komisije.

Novinari van Novog Sada mogu sve dokumente za prijem, kao i uplatnicu za članarinu poslati poštom.

Obnavljanje članarine se, takođe, može obaviti putem pošte. Treba poslati peti primerak opšte uplatnice i člansku kartu u NDNV, Zmaj Jovina 3/I, 21000 Novi Sad, koja će, overena, biti vraćena pošiljaocu.

UPLATA ČLANARINE

Članarina se može platiti direktno u NDNV-u ili putem pošte:

Broj računa NDNV-a: EuroBank EFG AD Novi Sad 250-2060000665060-95

Svrha: Uplata članarine

Korisnik: NDNV

Godišnja članarina iznosi 500 dinara.

Pristupnica NDNV-u: pristupnica i saglasnost

Pristupnicu prosledite sekretarijatu NDNV-a na sledu email adresu: ndnvns(at)gmail.com

POPUSTI

Članovima NDNV-a odobreni su popusti na mnoge usluge prijateljskih organizacija.

Leave A Response