NDNV Portali
Close

U ime naroda, ili barem jednog njegovog dela, Apelacioni sud u Beogradu je potvrdio presudu Višeg suda po kojoj su autorka Peščanika Vesna Pešić i...

Nezavisno udruženje novinara Srbije prinuđeno je da Udruženju novinara Srbije na ime sudskih troškova isplati više od 650.000 dinara. Zato pozivamo...

Nezavisno udruženje novinara Srbije poziva svoje članove i druge novinare i medijske radnike, nevladine organizacije i građane da se pridruže akciji...

Organizacije civilnog društva smatraju da je u Srbiji ozbiljno ugrožen demokratski izborni proces, te da je neophodno što aktivnije delovanje domaćih...