PUBLIKACIJA: Koga su birali manjinski mediji – Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u svetlu izbora i postizbornih aktivnosti

24. Sep 2020

"Koga su birali manjiski mediji - Informisanje na jezicima nacionalnih manjina u svetlu izbora i postizbornih aktivnosti 2020"

Saznaj više

Preminuo novinar i publicista Boro Krivokapić

12. Nov 2018

Bio je novinar godine u SFR Jugoslaviji

Saznaj više