NDNV Portali
Close

Desetak glavnih međunarodnih medija, uključujući francusku novinsku agenciju AFP, pridružilo se inicijativi koju je britanska RTV BBC, uz učešće...