Javni medijski servisi moraju početi da dosledno poštuju zakon, a pre svega Radio-televizija Srbije, koja u svoj program mora uvrstiti i program na manjinskim...

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) smatraju da imenovanje Aleksandra Gajovića za državnog sekretara...

Krajem 2016. godine Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji, poznatija kao Medijska strategija, prestala je da važi, a Srbija i dalje...