NDNV Portali
Close

Kao organizacija koja ima zakonsko pravo da predlaže članove stručnih komisija za vrednovanje medijskih projekata, Nezavisno društvo novinara Vojvodine...