NDNV Portali
Close

Srbija će 2018. godine pred Ujedinjenim nacijama predstaviti treći izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji i on će biti značajan u procesu pristupanja...

Pravnica Komiteta za ljudska prava YUCOM Milena Vasić izjavila je u Valjevu da žene spadaju u najdiskrimisaniju, ali i najveću grupu koja trpi diskriminaciju...